Un rubbiu dde sale (Proverbi in vernacolo)

Proverbi in vernacolo reatino tratti dalla raccolta “Un rubbiu dde sale” di Giuseppe Rosati

A li venti de febbraru notte e jornu a paru

A casa de’ poeritti non mancanu tòzzi

‘A fame addurata è ‘u spiantu de casa

A pagà e a morì ci sta sempre témpu…

A casa noa chi non ce porta non ce troa

A la chjesa bacce, al passatèlla stacce

A Fara chi soffia e chi spara

A Casette chi caccia e chi mette, a Grutti mittu tutti

A chi feta lu’ alle ne lu niu a chi la ‘allina se remagna l’òu

A fa’ bene a li sciòcchi se pérdu témpu a bajòcchi

A du’ a du’ finché non bè disparu

‘A gente de montagna chi la caccia ce guagna

‘A gente de Sabbina chi l’acquista s’arovina

Ajo pijatu ‘u tòru pe’ la sinna e la ‘acca pe’ li cojuni

A chi tòcca non se’ ‘ngrugna

A la morte ‘gni cojone arìa

A la passatèlla chi se ‘mbriaca e chi se more dde sete

A li muli no’ ji sta’ rèto, a li matti staji lontanu

A casa de li sarti non se ‘este

A casa de sonaturi non se balla

A lu juttu la parte ‘ròossa e a lu prepotente la ‘énta

A lu mejo cane la pejo cuccia

A magnà senza bbé è come fa’ l’amore senza ‘edé

A Marcetélli se cce ‘a pe’ circhj

A mi m’hau missu fra l’incudine e la mazza

A Natale senza sòrdi se sta male

A pulì lu culu a li somari ce sse remette lu témpu e lo sapone

A puntu a puntu se resolanu le scarpi

A Riète fa unnici mesi de friddu e une de friscu

‘A tramontana bassa come troa lassa

Ba ‘nnanzi come la coa de lu pòrcu

Bà a léttu quanno ba a léttu la ‘allina, quanno canta lu ‘alle tu cammina

Ba a mijorà come le scarpi

Ba a recomprà l’untu dda li ‘atti

Ba bbè. ba bbè, la mattina s’era mòrtu

Ba come l’orolloggiu dde piazza…

Ba’ ‘n piazza e pija consiju, reà a càseta e fa’ come te pare

Ba’ de notte e nega forte

Bajo a Roma pe’ laorà, prego Dio de non troà

Bale più un gustu che un casale

Bale più un parmu de onore che céntu mozzanasi

Balla, balla, Peppe meu, che dimani te pago io

Basta un pizzicu de sale ‘n più pe’ rovinà la cena

Bastanu la salute e un paru de scarpi noe pe’ fa’ lu girru de lu munnu

Batte a repijà lo lardu ‘n mocca a lu ‘attu

Bba’ sempre co’ ‘illi mejo dde ti e faji le spese

Beata ‘ella casa do’ rentra jerga rasa

Beati l’urdimi se li primi sò onesti

Beatu a ti che ha’ copéertu ddo’ pioe

Beatu a ti che non caspisci còsa. Cacì non te piji de le fregne

Bella, se te mariti, que te pénsi, te tòcca laorà se no no’ magni

Béllu ‘n fascia bruttu ‘n piazza

Biancu come una merda de ciuetta, giallu come lu raganu, biancu e rusciu come una cetròla: se sbròccula non spummidòra

Bò ‘edé l’omo cojone: mittiji ‘n mani lana e cottone

Bocca chjusa non disse mai male

Bracciu a pèttu e cinca a léttu

C’è la gioventù e sngue béllu

Campa lu jornu e campalu bònu

Cane abbaja e boe pasce

Cantalice, no’ ji manca mai que dice

Carga pòcu e scorza la macchjna

Carta venga e giocator se vanti

Casa nasconne, ma no’ rubba

Casaprota e Collelungu se sse chjamanu se respunnu

Céntu pili non fau ‘n ‘mmoccò

Cerca de camminà do’ te spiana lu pèe

Cerco ajutu e tròo consiju

Chi allea ‘n fiju allea ‘n pòrcu

Chi allea non fa caciu

Chi arde li mobbili pe’ fa’ lo carbone fa li guaagni dde Maria Cazzetta

Chi ba a caccia a pilu e a penne non ci ha mai gnente da ‘enne

Chi ba co’ lu ciòppu o cioppeca o ‘ncalòppa

Chi ce tè le corna ce tè li quatrini

Chi ci ha lo pa’ non ci ha li énti

Chi ci ha pòchi quatrì sempre li conta, chi ci ha la moje bella sempre canta

Chi commanna e tè li sòrdi tè sempre raggione

Chi da giovane se goerna, ‘écchju more

Chi béllu bò comparì, se fa la barba de gioveddi

Chi bella bò comparì, que còsa ji tòcca patì

Chi dorme non pecca, ma mancu magna

Chi è béllu sempre non è béllu mai

Chi è natu stòrtu non pò morì drittu

Chi è più tardu a promette’ è più lestu a mantené

Chi gioca a lotto è un merlotto

Chi farzu bba farzu se retroa

Chi fa, pe’ issu fa

Chi fa pe’ sé fa pe’ tre

Chi laora magna e chi non laora magna e bbé

Da essa ce ‘ntignu come l’acquasantiera

Da la bòtte dell’acitu non ce scappa la marsala

Da lu capu bbè la tigna, da li pei l’infermità

Da magnà e da bbè è l’allegria de casa

Dattetémpu servea quarantanove muraturi

Ddo’ tròi lo molle ce carghi lu palu

De anno nòu ‘gni ‘allina feta l’òu

De la montagna lu lepere è bònu

De la ròbba de l’avaru se nn’ha bene lu scroccone

De maggiu se fece sera, de giugnu male appena

De marzu canta lu cuccu: ‘u giornu pioe e ‘a sera tuttu asciuccu

De parénti centuottanta, chi non ha de lo seu male campa

De San Giuanni tutti li fiji bau da le mammi

De Sant’Anna lo mete’ è feritu, lu ‘illanu de fatica è rempitu

De tutti li Santi è ariata la festa: così, carino, arierà la vostra

Dice la terra quanno è bagnata: non me toccà ché sò ammalata

Dice un proverbiu ‘écchju e sconosciutu: è mejo solu che male accompagnatu

Dicembre: ‘nnanzi me coce e rèto me ‘ngenne

Dio non paga tutti li sabbati, ma la ‘imenica no’ j’aanza niciunu

Dio proede, ma non carìa

Dio te guarde da li furmini e da li lampi e da la costa de Pratuianni

Dittu pe’ dittu se ‘a ‘n galera

Da’ ci sta ‘n béllu portone ci sta pure ‘n béllu battòcchju

Da’ fa la gioventù fa la ‘ecchjaia

Do’ sta pane, ‘inu e preciuttu l’aria bona sta da pe’ tuttu

Do’ ci sta gustu non ci sta perdenza

Do’ ci stau le campane ci stau pure le puttane

Ebbeti e morte non perdonanu niciunu

E chi ha da lacrimà, che lacrime!

E se le còse bau pe’ rima ha da morì chi è natu prima

E’ facile quanno se sta bene a da’ consiji all’ammalatu

E’ fattu co’ lu runciu e azzimatu co’ l’accetta

E’ inutile a recucì se lu buciu è più ‘ròssu de la pezza

E’ jitu a Roma e non ha ‘istu lu Papa

E’ mejo attacca ‘a sottana che ‘u cappèllu

E’ mejo boccone ‘onatu che boccone magnatu

E’ mejo che la trippa crepe che la ròbba se spreche

E’ mejo che te perdone patretu che lu Padreternu

E’ mejo consumà le scarpi che le lenzola

E’ mejo dde edde’ povero e reale che dde esse’ riccu e macchjatu l’onore

E’ mejo de fa’ a còre’ co’ un lepere che de ‘iscore’ co’ ti

E’ mejo di’ poeracciu mi che poeracci nui

E’ mejo faccia roscia che trippa moscia

E’ mejo jì nne la macchja quanno pioe che fa’ a briscula e fa’ cinquantanove

E’ mejo l’òu òggi che la ‘allina a Pasqua

E’ mejo la ‘allina che ammucchja che lu ‘alle che sparìa

E’ mejo lu mattu a casa sea che lu saviu a casa dell’antri

E’ mejo masce’ de bbona fortuna che de bona razza

E’ mejo puzzà de merda che de miseria

E’ mejo tribbulà che morì

E’ mejo un tristu campà che una bona morte

E’ natu co’ lu fiore ‘n culu come la cococcia

E’ più facile de caìsse che de remanì ‘ritti

E’ remastu co’ ‘na scarpa e ‘na ciavatta

Fa’ bene a fallo préstu e gòdite lu réstu

Fa’ bene e scordate, fà male e pensace

Fa’ e disfà è tuttu ‘n laorà

Fa’ l’arte de patretu, se non t’aricchi te manté

Fa’ le fregne séi come Cacamele

Fa’ lo fume da le froce

Fa’ più ‘na lengua cattia che céntu bone

Fa’ più unu a smucchjà che céntu a ammucchjà

Fa più unu che non bò sentì che céntu surdi

Famme ministru ‘n anno: se no’ m’arricco me danno

Fara, Toffia e Poggiu Natiu, tre paesi maleitti da Dio

Fargia co’ lu sòle e remitti quanno pioe

Fatte còre’ bon nome pò fa’ la puttana

Fatte lume ‘nnanzi

Febbraru, curtu e amaru

Febbraru, febbrarittu: mese curtu e maleittu

Febbraru, ugni sòle torna a paru

Febbraru, tutti diciu che sò amaru, ma la notizzia non è vera: sta ‘ecinu primavera

Femmena arajata fa lo pane e la bucata

Femmena de bònu partu prima la fa femmena e ‘oppu le fa maschju

Femmena de primu pilu e caprittu de primu sardu

Fiasse è bene non fiasse è mejo

Fiju mòrtu fiju ‘n còrpu

Fiocca fiocca se bò fioccà: ajo ‘ccisu lu pòrcu e refattu lu pà

Forza dde gioventù, consiji dde ‘écchj

Fra la socera e la nora lu diaulu ce laora

Fregna, fume e ‘inu te fau ciminu

Gallina ‘ecchia fa bon brodu…

Generi cone ti no’ li ojo, bojo solu generi alimentari!

Gennaru mette ai monti la marucca, febbraru gròssi e piccoli ‘mbacucca

Gesù Cristu fa le montagne e po’ ce fiocca, fa l’ommeni e le femmene e l’accoppia

Gira gira lu cetriòlu ba sempre ‘n culu all’ortulanu

Giru a largu acqua a curtu

Gròssu e cazzumattu

Guarda ddo’ mitti li pei prima dde sardà lu fossu

Guarda l’arberu e mittite all’ombra

Guardalu bene, remiralu tuttu l’omo senza quattrini quantu è bruttu

Ha beccatu più ‘ella che jèce chilometri de ferovia de trenu

Ha fatta la fine dell’agnéllu che je cresce la trippa e je sse retira lu ‘céllu

Ha paura ma no’ ha timenzia

Ha tajata la cerqua e non ci ha fattu mancu unu stuzzicaénti

Ha troata l’America senza passà l’acqua

Ieri t’ha’ magnata la ciccia, òggi magnate l’òssu

Illu de ‘u fòcu compò, illu de ‘u tòzzu se morse

Innocénti Innocentini: sò fenite loe feste e li quattrini

Innocénti: lauri come te sénti

Invece de parlà co’ ti è mejo de fà a cappellate co’ lu ‘éntu

Io la camicia me remetto sempre la mea

Io sò benutu a mete’ e bojo mete’, non sò benutu a zappà le carote

Io stajo co’ li frati e zappo l’òrtu

Issu a la fatica ji spara co’ lu schjòppu

Issu ba ‘nnanzi come la coa

Issu è come lu lepere, do’ nasce more

Issu non è ‘éntu che caccia cama

Issu se chjama Trinca e l’antri se scolanu li fiaschi

Iemo ‘nnanzi come lu ‘ammaru

L’acqua ‘cce, lu fòcu avvilisce: quantu è bruttu parlà co’ chi non capisce

L’acqua a li muri e lo ‘inu a li muraturi

L’acqua corrente non fa male a la gente

L’acqua corrode i ponti e allaga i piani, figuramoce ‘ello che fa a li còrpi umani

L’omo, lu cane e lu cavallu hau da esse’ de razza

L’onestà manna a léttu senza cena

L’ora de notte, tutte chjuse sò le porte

L’òrtu bò l’omo mòrtu

L’omo a parola e lu somaru a capezza

L’istate de San Martinu dura tre giorni e un pachinu

L’ozziu è una brutta fatica

L’urdima criata è sempre de lu prete

L’urtu fa l’ursitti (lu lupu li lupitti)

La’ allina ‘ngorda ji crepa lu gozzu

La ‘allina finu a quanno non feta è sempre pollastra

La ‘atta presciulosa fece li ‘attucci ciéchi

La banca te apre l’ombrella quanno ci sta lu sòle, te la chjue quanno pioe

La ciuetta: beatu do’ pusa e tristu do’ guarda

La costa ‘ella de lu pòrcu è bona

La famija senza mamma è come lu fòcu senza legna

La femmena baffuta è sempre piaciuta

La femmena è longa de capelli e corta de cervèllu

La pòca fatica è la salute dell’omo

Le femmine de Licianu, l’ombra e lu ricamu

Longone, culi stritti e brutte persone

Lu ‘attu che non pòtte arià a lo lardu disse che era rancicu

Lu pesce ‘ròssu se magna illu picculu

Lu venardì de Cristu, o tuttu bònu e tuttu tristu

Ma guarda quantu è stupida la donna, che tè le mela ‘n péttu e no’ le magna

Maggiu aciuttu, ‘ranu da pe’ tuttu; maggiu ortulanu, tanta paja e pòcu ‘ranu

Magna ‘a ricotta e bite l’acqua, mittite a léttu ché la frèe è fatta

Magna e fa’ magnà

Magna quanno té fame e cì quanno té sete

Màgnate pane e sputu e fregate de tutti

Mai mannà un fiju a jéneru

Male non fà, paura non ha’

Mammeta che se tene tantu sune, mancu la pizza de turcu sa fane

Manna la barca do’ bò lu bacicciu

Mannaggia Moggiu e chi lu fece

Marcetélli è fattu a féru de cavallu

Maritu repijo, fiji refaccio, ma un fratéllu carnale no’ lu rabbraccio

Marzu ‘ccie l’omo e abbrile se n’ha nome

Marzu asciuttu, bònu a tuttu

Marzu asciuttu, ma non tuttu, se tuttu è mejo è

Me pare come lu somaru ‘mpiagatu

Mejo ‘nvidiatu che compatitu

Menu ‘alline menu pepite

Mercante e pòrcu se pesanu doppo mòrtu

Mica tutti potemo abbità ‘n piazza!

Moniche, frati, préti e pulli non sò mai satulli

Morta la ‘acca sparita la sòccita

Morta la creatura non semo più compari

‘N compagna ce pijò moje ‘n frate

‘N po’ de brodu e ‘no po’ de vaca e la trippa te s’ appraca

‘N témpu de carestia pane de veccia, ‘n témpu de guera ‘gni sordatu marcia

Natale senza luna céntu pecore non fau pe’ una

Né de Venere né de Marte non se spòsa e non se parte, non se ‘à principiu all’arte

Ne la bocca chjusa non ce entranu le mosche

Ne la bòtte piccula ci sta lo ‘inu bònu

Ne lo mejo ormì sbordò la notte, ne lo mejo campà benne la morte

Ne lu lauru ‘n economia chi laora tròppu se manna via

Né muli, né mulini, né parénti pe’ vicini

Né nozze senza canti né parénti pe’ vicini

Né pe’ femmene né pe’ mule non passà de llà da fiume (fra Fiumata e Campolano)

Ne un piattu du’ jutti non ce pòzzu magnà

Né pe’ stòrtu né pe’ drittu non borìa esse’ maleittu

Niciunu è cautu ‘n povertà pe’ avé fatta carità

No’ arià a godé se non sa’ mantené

No’ remette’ mai a dimani ‘ello che potristi fa òji

Non c’è cane moccecatu che de lo pilu seu non sie guaritu

Non ce manca mai l’ogna pe’ ‘rattà

Non ci sta campana che non ce tè battòcchju

Non ci sta più un parmu de tera pulita

Non è male che prete ce canta

Non fa’ male che è peccatu, non fa’ bene che è sprecatu

Non fu bastone che fece bon cane

Non pijà lu sòle ‘n testa quanno n’ ‘u mese l’erre resta

Non se pò esse’ bélli e sapì cantà

Non te morì ‘entro a un’arca de pa’

Non troa la strae pe’ rescappà

Nueli e brina acqua e farina

Nueli rusci: o ‘éntu o ‘nfussi

‘O suore dell’istate te fa magnà l’inguernu

Occhj bianche e pili rusci non te fià se no’ li conusci

Occhj e lengua tuttu ‘u munnu serlenga

Oggi a mi dimani a ti

Oju nòu e ‘inu ‘écchiju

Olì, olì, olènne, quanno che è fatta l’ua l’arberu penne

Omo barbutu e femmena baffuta lontanu co’ li sassi se saluta

Omo de ‘inu non bale ‘n quatrinu

Pacenzia vita mea se pati ‘n pòcu, recòrdate lu témpu che ha’ scialatu

Pacenzia vita mea se pati pene, te si’ scordata da la vita bona

Padrennostru, Avemmaria, un quartinu pe’ osteria

Paga l’oste e cambia l’oste

Pane de ‘n jornu e ‘inu de ‘n anno

Parma ‘nfossa, cregna asciucca

Partita ariata no’ bale ‘na cacata

Pascqua no’ bè se luna piena dde marzu no’ è

Passa più guai ‘illu che ‘na ‘eteca jò pe’ fiume

Pe’ affogasse ce ò l’acqua tanta

Pe’ conosce’ bene ‘n cristianu te cci ha’ da magnà un rubbiu dde sale

Pe’ conosce’ li difetti de ‘na bardascia ‘gna ‘edella da lu buciu de la chjae

Pe’ conosce’ ‘na bona pezza ce ò ‘n bon mercante

Pe’ ‘gni tristu laoratore ‘gni mestiere è peggiore

Pe’ i notari sempre dura lo ‘nnignà e la metetura

Pe’ l’Annunziata, fore le pecora de la prata

Pe’ òitigà ce ne òju ddu’

Pe’ S.Martinu, ‘gni mustu diènta ‘inu

Pe’ San Barnaba l’ua bè e lo fienu ba

Pe’ scopà bene ce ò la scopa noa

Pe’ sta’ mejo, qui giacio

Pe’ strae s’accummia la soma

Pensa a la salute ché a morì bè sempre a témpu

Pensa e po’ parla, mesura e po’ taja

Piccione de péttu e lepre de culu; ‘gni céntu unu

Pija le parole da la bocca ddo’ scappanu

Pippa, pettine e culu non se prestanu a niciunu

Piscia chjaru e da’ ‘n culu a lu medicu

Più ‘ebbeti fa’ e più salute te preganu

Più ruzzichi e più divénti quadratu

Più scuru de mezzanotte non se pò fa’

Pòca brigata, vita beata

Pòcu pane, pòcu ‘inu, pòcu muru fa Pippinu

Poggiu Natiu, spara tu ché sparo io

Quanno sò tanti ‘alli a cantà non se fa mai jornu

Quanno Dio creò lu cafone, fece prima la sappa e lu sappone

Quanno ‘a barca bò perì tutti li ‘énti sò contrari

Quanno ba male moccicanu le pecora

Quanno cae la nebbia ne la strina me sento l’acqua pe’ la schjna

Quanno dice de pioe’, pioe pure ‘n serinu

Quanno du’ elefanti litiganu è l’erba che ce remette

Quanno è martéllu batti, quanno é ‘ncudine statte

Quanno ha’ fattu refacce ché po’ benerà lu témpu de repusatte

Quanno ji ha’ ittu bònu tre ‘orde ji ha’ ittu cojone

Quanno l’acqua se ‘ntorvera da que parte ha pioutu

Quanno la bocca magna e lu culu renne accidenti a le madicine e a chi le ‘enne

Quanno la cerqua sta pe’ tera tutti curu a fa le legna

Quanno la fante pija quaunu se sbaja

Quanno la moje commanna ‘u maritu, ‘u munnu è feritu

Quanno la nèe bè da lo pianu bale più lu saccu de lo ‘ranu

Quanno legge lu messale ji sse rizza un animale

Quanno li nuelli scappanu da la rocca, la ‘ecchja remette la jocca

Quanno lo meu è ‘écchju lo teu è nòu

Quanno lu ‘alle canta a patullu o pioe o fiocca o se fina lu munnu

Quanno lu ‘attu manca, li surgi ballanu

Quanno lu boe non bò arà témpu a pungigà

Quanno lu culu canta lu medicu se lamenta

Quanno lu culu trona, la vita sta bona

Quanno lu diaulu t’accarezza bò l’anima

Quanno lu fiju frega lu padre è fregatu

Quanno lu re fa puntu quaunu s’è sbajatu

Quanno pioe non se secca còsa

Quanno se scola essa campana?

Quanno toneta da que parte pioe

Que ‘orde magna co’ l’occhj

Que nne sa’ quanti giri fa ‘na boccia?!

Ranu léntu padrone conténtu, ‘ranu fittu padrone drittu

Raschjatura de mattera non fece mai pane

Recòrdate che la , merda più la ‘mmistichi più puzza

Recòrdate che pe’ empì la trippa ce òju li maccaruni

Regalatu s’è mòrtu e Donatu sta pe’ morì

Regge più ‘na femmena ‘n trippa che ‘n somaru ‘n groppa

Réggite muru finu a quanno non te giru lu culu

Riète sabbinese de Roma paga le spese

Rìi, ché mamma ha fatti li gnòcchi

Ròbba non me buttà ché non te butto

Roma li ‘écchj l’ammazza e li giovani li doma

Saccio una canzonetta corta corta, sargicce e maccaruni e schjaffa ‘n mocca

Sacci votu non se regge ‘n pei

Se circhi maritu e no’ lu tròi, non disperà … mostra!

Se s’allarga se remette

San Magnu è ‘n gran Santu

San Martinu: dò tutti se criu de edde’ amati e immece sò remasti fregati

San Petruccio fa lo giustu

San Pietru fece prima la barba sea e ‘oppo ‘ella dell’antri

San Rocco, chi magna prima non magna ‘oppo

San Silvestru passa la frusta ne lu lettu

Sant’Antoniu Barbabianca o a le ginocchja o a mezza cianca

Sant’Antoniu Barbabianca o nèe o fanga

Sant’Antoniu paduanu, prepara ‘u sericchju ché è prontu lo ‘ranu

Santa Barbara e Natale ce curu tre settimane

Santa Bibbiana, quaranta giorni e una settimana

Santa Lucia, lu giornu più curtu che ce sia

Santa Lucia, trici ne spia

Santa Rofina, passa e cammina

Se ‘anga sempre e non se sappa mai

Se bò ‘nvità a cena l’amicu fa’ lu fòcu co’ la legna de ficu

Se bò campà e sta’ bè pija lu munnu come bè

Se bò le pagnotte ‘ròsse fettele ‘n casa

Se bò lu brodu t’ha’ da magnà lo sbollitu

Se bò resparagnà lo pa’ mittilo a seccà

Se Cristu non proede a le puttane, lu paraisu lu pò ‘a’ a piggione

Se Dio non bò li Santi non pòzzu

Se fa lu manicu com’è lu sericchju

Se febbraru no’ sfebbra marzu male la penza

T’ha’ da ‘mparà a cacà co’ lu culu teu

T’ha’ fatta la frusta pe’ lu culu teu

Tale tacchju tale legna

Tanta nèe tantu pane

Te pòzzanu ‘anzà le disgrazzie

Te pòzzanu reastà come ‘na carzetta

Témpu e fantacia préstu se muta

Tittu quantu copre e tera quanta ne scopre

Tranquillu se morse pe’ la strae de Terni, rèto a ‘na fratta

Tròttu d’asenu pòcu dura

Tu caperai quanno lu cazzu meu ha messa l’ogna

Tuttu l’anno pane pane, quanno bene e quanno male

Tu é come lu tizzone: se non pò tegne’ còci

‘U focaréllu fa cattiu ‘u pastoréllu

‘U mare lu sa che lu pesca

Ugni bon cavallu strappa ‘a capezza sea

Un piantu e ‘n pranzu

‘U piru quanno è maturu cae senza torturu

Una còsa sòla ne la vita la fa solu lu culu

Una sfiariata de fòcu fa bene ugni pòcu

Ugni la rota se no non cammina

Una còsa fa la dama: se tesse no’ recama

Un piantu e ‘n pranzu

Un picchjere de ‘inu è la salute de lu contadinu

Un tòzzu de pa’ e ‘n scuu de ombra

Venardì no’ è come l’antri dì

Vite de la mia vita e lu piantone de nònnetu

Vui sete come la musica de Leonessa, quattordici musicanti e quinnici capubanda

Zitella baciata è mezza rovinata

Zitella che dura non perde ventura

2022-10-13T09:00:33+00:0024 Maggio 2022|

Condividi sui tuoi social

Torna in cima